Opi tuntemaan koulun merkitys ja sen erilaiset toiminnot

Joka uusi lukuvuosi vanhemmat kilpailevat lastensa lähettämisestä suosikkikouluihinsa, vaikka monet joutuvat puremaan hampaitaan eri syistä. Itse asiassa mitä helvetti koulun merkitys? Miksi hyvän koulun valinta on niin tärkeää lapsen kehityksen kannalta?

Koulun määritelmä

Koulun määritelmä on oppilaitos, joka tarjoaa muodollista koulutustasoa sekä julkisten (valtion ylläpitämien) että yksityisten koulujen muodossa. Opetus- ja oppimistoimintaa suorittaessaan koulun tehtävänä on kouluttaa opiskelijoita opettajan valvonnassa. Koulujen laatu on hyvin riippuvainen tästä oppimisprosessista, jota voidaan myös tukea koulujen tarjoamilla tiloilla sekä fyysisessä muodossa (tilat ja infrastruktuuri) että opetushenkilöstön pätevyydellä. Mitä paremmat koulun tilat, sitä hyvien valmistuneiden mahdollisuus on myös melko korkea.

Koulun toiminta

Kun ymmärrät koulun merkityksen, sinun on ymmärrettävä myös koulun tehtävä lapsille. Yhdistyneiden kansakuntien lastenjärjestö (UNICEF) pahoittelee, että joka viides kouluikäinen lapsi maailmassa ei käy koulua monista syistä, yksi ilmeisimmistä syistä on köyhyys. Itse asiassa kouluun käymällä lapsilla on todennäköisesti valoisa tulevaisuus ja he voivat parantaa omaa ja perheensä elintasoa sekä talouden että terveyden kannalta. Lasten koulun erilaiset toiminnot, nimittäin:

1. Mielen avaaminen

Koulussa lapsille opetetaan erilaisia ​​aineita, kuten matematiikkaa, kieltä, kulttuuria ja historiaa, jotka rikastavat heidän näkemyksiään maailmasta. Mitä monipuolisempia asioita lapsi oppii, sitä laajempi on lapsen ajattelukenttä, jotta hän näkee ympäristön avoimemmin.avoinmielinen).

2. Terävöittää sosiaalisia taitoja

Edellä kuvatun koulun määritelmän perusteella oppilaitokset eivät ole vain lasten opiskelupaikkoja. Koulun tehtävänä on myös seurustella eri luonteeltaan, kulttuuritaustoista ja sosioekonomisista oloista koostuvien ystävien kanssa. Koulussa lapset oppivat tuntemaan solidaarisuutta ja kilpailua toisten ikäistensa lasten kanssa. Tämä on tärkeä osa lasten luonteen kehittymistä tulevaisuudessa.

3. Kanavointikyvyt

Lisäksi koulun edut lapsille, nimittäin paikka kanavoida kykyjä. Jos lapsesi nauttii monipuolisesta liikunnasta, on oikein valita koulu, jossa on liikuntatiloja ja paljon toimintaa. Koulussa lapset voivat käyttää pelikenttää tai ystäviä, joilla on samat urheiluharrastukset, jotta heidän karkeamotoriikkansa hioutuvat paremmin.

4. Kehitä lasten potentiaalia

Aiemmin useimpien koulujen opetussuunnitelmat pyörivät sellaisten aineiden ympärillä jäykkä jäykällä pisteytysjärjestelmällä. Tällä hetkellä on kuitenkin monia koulutyyppejä, jotka ovat joustavampia ja suuntautuneet lasten potentiaalin kehittämiseen ja jotka ovat todella erilaisia. Esimerkiksi on päiväkoti, joka ei opeta opiskelijoilleen ollenkaan lukemista-kirjoittamista-laskemista ja ottaa enemmän lapsia mukaan heidän kognitiivisia kykyjään hioviin peleihin. Minkä koulun valitsetkin, varmista, että se sopii lapsesi kuntoon. [[Aiheeseen liittyvä artikkeli]]

Koulukoulutuksen taso Indonesiassa

Indonesiassa hallitus vaatii jokaista lasta käymään koulua vähintään 12 vuotta tai vastaavan perus- ja keskiasteen koulutusta. Mutta sen lisäksi on muita koulutustasoja, nimittäin varhaiskasvatus (PAUD) ja korkeakoulutus.

1. PAUD

PAUD on 0-6-vuotiaille lapsille suunnattu oppilaitos Leikkiryhmän (KB) muodossa 0-4-vuotiaille lapsille ja Kindergarten (TK)/Raudhatul Athfalin (RA) 4-6-vuotiaille lapsille. PAUD:n tarkoituksena on auttaa lapsia kasvamaan ja kehittymään fyysisesti ja henkisesti samalla kun heidän pikkuisiaan valmistetaan jatkokoulutukseen.

2. Perusopetus

Peruskoulutus on toisen asteen koulutuksen perustana oleva muodollinen koulutus. Peruskoulun määritelmä sisältää tässä Elementary School (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) tai muut vastaavat muodot, joita suositellaan Junior High Schooliksi (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) tai muiksi vastaaviksi muodoiksi.

3. Toisen asteen koulutus

Toisen asteen koulutus on silta peruskoulutuksen suorittaneiden ja korkeakouluihin valmistautuvien lasten välillä. Toisen asteen koulutuksen muoto Indonesiassa on Senior High School (SMA) / Madrasah Aliyah (MA), ammatillinen lukio (SMK) / Vocational Madrasah Aliyah (MAK) tai muut vastaavat muodot.

4. Korkea-asteen koulutus

Korkeakoulutus on pohjimmiltaan yliopistojen suorittamaa koulutusta joko tutkinto-, kandidaatti-, maisteri-, asiantuntija- tai tohtoriohjelmien kautta. Itse tämän korkeakoulun muoto vaihtelee, voi olla yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, lukioiden ja instituuttien muodossa. Tästä syystä lasten täytyy käydä koulua ja koulutustaso, joka on läpäistävä. Toivottavasti yllä oleva selitys saa sinut tietoiseksi siitä, kuinka tärkeää koulutus on lapsellesi,