ARNI voi pienentää sydämen vajaatoiminnan riskiä, ​​tässä on selitys!

Sydämen tehtävänä on kiertää verta koko kehossa, jotta se täyttää solujen hapentarpeet, jotta ihmiskeho voi toimia kunnolla. Sydän toimii myös tyhjentämään likaisen veren, joka sisältää jätemateriaaleja, takaisin sydämeen hävitettäväksi. Jos sydämen pumppaustoiminto ei toimi kunnolla, voidaan sanoa, että henkilöllä on sydämen vajaatoiminta. Sydämen vajaatoiminta on maailmanlaajuinen sairaus, joka vaikuttaa vähintään 26 miljoonaan ihmiseen maailmanlaajuisesti. Ikääntyneiden väestön lisääntyessä sydämen vajaatoiminnan ilmaantuvuus lisääntyy edelleen. Huolimatta tekniikan ja hoidon nopeasta kehityksestä, kuolleisuus ja vammaisuus sydämen vajaatoiminnasta ovat edelleen korkeat. Sairastuneille sydämen pumppaustoiminnan epäonnistuminen vaikuttaa suuresti elämänlaatuun. Keuhkojen padon aiheuttama hengenahdistus voi aiheuttaa sydämen vajaatoiminnasta kärsivien ihmisten makaamisen ja hyvän unen. Nestepadot aiheuttavat jalkojen ja vatsan turvotusta, vatsan turvotusta, jota seuraa ruokahaluttomuus, keho tuntuu heikolta, joten se ei pysty liikkumaan, epäsäännöllistä sydämen rytmiä ja voi olla kohtalokasta.

ARNI Sydämen vajaatoimintalääkkeenä

Mutta nyt sydämen vajaatoiminnasta kärsivillä ihmisillä on uutta toivoa. Tällä hetkellä asiantuntijat kehittävät uutta lääkeluokkaa, nimittäin angiotensiinireseptori-neprilysiinin estäjä (ARNI), jonka odotetaan vähentävän sydämen vajaatoiminnasta johtuvaa kuolemaa ja työkyvyttömyyttä. Yksi näistä huumetestauksista on PARADIGM-HF-tutkimuksen kautta. PARADIGM-HF-tutkimus oli tutkimus, johon osallistui 8 399 potilasta ja jossa verrattiin kahta sydämen vajaatoimintapotilaiden ryhmää. Kontrolliryhmä sai kultastandardin mukaisia ​​lääkkeitä ässää muuntavan entsyymin estäjä (ACE-I), nimittäin enalapriili. Toinen ryhmä sai ARNI-lääkkeitä, nimittäin sacubitriilin ja valsartaanin yhdistelmän. Tutkimukseen osallistuneet potilaat olivat sydämen vajaatoimintapotilaita, joilla oli vähentynyt ejektiofraktio. poistofraktio (poistofraktio) kuvaa sydämen pumppaustoimintoa mittaamalla prosenttiosuuden veren tilavuudesta, joka pumpataan ulos joka kerta, kun sydän supistuu. Mitä suurempi luku, sitä parempi sydämen toiminta. Sitä vastoin mitä pienempi arvo, sitä pienempi sydämen pumppaustoiminto. Verrattuna potilaisiin, jotka saivat enalapriilia, sakubitriili/valsartaanihoitoa saaneet potilaat osoittivat positiivisempia tuloksia, kuten:
 • Harvemmalla osallistujilla oli sydämen vajaatoiminnan merkkejä
 • Harvemmalla osallistujilla oli lisäannoksia suun kautta otettavia lääkkeitä tai muita suonensisäisiä lääkkeitä
 • Harvempi osallistuja tarvitsee ensiapua
 • Jos hoitoa hoidetaan, vähemmän osallistujia tarvitsee tehohoitoa
 • Pienempi kuolleisuus
Tutkimuksen tulosten perusteella salkubitriili/valsartaani kykeni hidastamaan sydämen vajaatoiminnan kulkua ja hidastamaan tai estämään ei-fataalista ja kuolemaan johtavaa pahenemista. [[Aiheeseen liittyvät artikkelit]] American College of Cardiology/American Heart Association/Heart Failure Society of America (2017) suosituksissa todetaan, että ARNI on hyödyllinen kuolleisuuden ja vamman vähentämisessä:
 • Krooninen sydämen vajaatoiminta
 • Sisältää NYHA-luokan II, III ja IV sydämen vajaatoiminnan:
  • Luokka II: Fyysisen aktiivisuuden lievä heikentyminen. Lepotilassa ei ole oireita, mutta jos olet aktiivinen, voit tuntea olosi väsyneeksi, jyskyttäväksi ja hengenahdistukseksi.
  • Luokka III: Fyysisen aktiivisuuden merkittävä heikkeneminen. Lepotilassa ei ole oireita, mutta jos teet kevyitä aktiviteetteja, voit tuntea olosi väsyneeksi, sydämentykytykseksi ja hengenahdistukseksi.
  • Luokka IV: Ei pysty liikkumaan mukavasti. Oireet ilmaantuvat jopa levossa. Jos olet aktiivinen, oireesi pahenevat.
 • Poistofraktio alle 40 %
ARNI-lääkkeitä koskeva tutkimus koskee edelleen laajempaa sydämen vajaatoimintaa sairastavien ihmisten ryhmää. Toivottavasti tästä lääkkeestä tulee tulevaisuudessa uusi toivo sydämen vajaatoimintaa sairastaville.