Katso koulun lukutaitoliikkeen kaikki toiminnot alta!

Indonesian alhainen kiinnostus lukemiseen on siirtynyt huolestuttavaan kategoriaan, joten hallituksen on tehtävä lujasti töitä lukutaidon tason nostamiseksi maassa. Yksi opetus- ja kulttuuriministeriön ohjelmista tässä suhteessa on koululukuliikkeen toteuttaminen. Koulun lukutaitoliike on pyrkimys edistää oppilaiden kiinnostusta lukemiseen ja kirjoittamiseen ja tehdä siitä elinikäinen asenne. Tämän liikkeen syntyi vuonna 2016 opetus- ja kulttuuriministeriön perus- ja toisen asteen koulutuksen pääosasto, ja se on nyt levitetty kaikkiin koulutustoimistoihin maakuntien ja kaupungin/piirin tasolla. Tämän liikkeen tarkoituksena on parantaa Indonesian kansan lukutaitotasoa kouluikäisistä lapsista alkaen. Valitettavasti tämä koululukuohjelma ei ole osoittanut paljoa tuloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2019 tietojen mukaan keskimääräinen kansallinen lukutaitoaktiivisuusindeksi (Alibaca) on edelleen matalan lukutaidon luokkaa.

Millainen on koululukuliike?

Käytännössä koulun lukutaitoliike alkaa hyvin yksinkertaisella tavalla, nimittäin 15 minuutin lukemisella tai kirjoittamisella, jonka opettajat ja oppilaat toteuttavat yhdessä. Mutta käsitteenä tämä liike on enemmän kuin vain lasten opettamista lukemaan ja kirjoittamaan. Koulujen lukutaitoliikkeen mestarisuunnittelun oppaassa on kuusi toimintojen osaa, jotka voidaan suorittaa, nimittäin:

1. Varhainen lukutaito

Tässä koulun lukutaitoliikkeessä lapsille opetetaan kykyä kuunnella, ymmärtää puhuttua kieltä ja kommunikoida kuvien ja puheen avulla. Tätä toimintaa voidaan pitää lasten lukutaidon kehittämisen perustana.

2. Varhainen lukutaito

Tämä lukutaito opettaa lapsia kuuntelemaan, puhumaan, lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan. Tämä lukutaito vaatii lapsilta monimutkaisempia kykyjä eli analysoida, laskea, hahmottaa tietoa, välittää sitä ja kuvailla tietoa lapsen ymmärryksen pohjalta.

3. Kirjastolukutaito

Tämä koulun lukutaitoliike ei tarkoita sitä, että sitä pitäisi toteuttaa kirjastohuoneessa, vaan sen ydin on esitellä lapsille kirjaston kirjoja. Opettajat voivat tarjota kaunokirjallisia tai tietokirjoja, tietosanakirjoja ja muun tyyppisiä kirjoja, jotta lapset voivat ymmärtää tietoja kirjoittaessaan artikkelia tai tutkimusta.

4. Medialukutaito

Lapset tutustuvat Indonesian erilaisiin joukkomedian muotoihin painetuista medioista, sähköisistä medioista, digitaalisista medioista, mukaan lukien sosiaalinen media. Media-alan koululukuliikkeen tarkoituksena on, että lapset ymmärtävät ja lajittelevat tietoa vastuullisesti ja käyttävät sitä oikein.

5. Teknologinen lukutaito

Tämä koululukuliike opettaa lapsia hallitsemaan teknologiaa laitteistosta alkaen (laitteisto) ja ohjelmisto (ohjelmisto). Opetusmateriaali lähtee yksinkertaisista asioista, kuten tietokoneen päälle/pois kytkemisestä, itse tekniikan käytön etiikkaan.

6. Visuaalinen lukutaito

Tämä on edistynyt ymmärrys medialukutaidon ja teknologian välillä. Lapsille annetaan ymmärrystä digitaalisesta sisällöstä, joka on eettistä ja ei riko yhteiskunnallisia normeja, esimerkiksi katsomalla lyhytelokuvia tai keskustelemalla sopimattomasta sosiaalisen median sisällöstä. Koulun lukutaitoliikkeen toimintaa voidaan toteuttaa oppilaitoksessa sovellettavan opetussuunnitelman mukaisesti. Opettaja voi esimerkiksi pyytää lasta pitämään taloustiedon esityksen tai lasta pitää puheen lippuseremonian aikana. Samaan aikaan koulun lukutaitoliikkeen kohteena eivät ole vain opiskelijat, vaan myös opettajat ohjaajina. Lisäksi lapsilla on nyt laaja pääsy tietolähteisiin sekä todellisessa maailmassa että kyberavaruudessa, mikä saattaa saada opiskelijat tietämään paremmin kuin opettajat. [[Aiheeseen liittyvä artikkeli]]

Mitä hyötyä koulun lukutaitoliikkeestä on lapsille?

Koulun lukutaitoliikkeen kautta lapsilta odotetaan älykästä ajattelutapaa tietolähteiden käytössä painetussa, visuaalisessa ja auditiivisessa muodossa. Nykypäivän digitaalisella aikakaudella lukutaito on erittäin tärkeää fakta- tai huijaustietojen suodattamiseksi. Laajemmassa mittakaavassa korkean lukutaidon yhteiskunnan luominen lisää myös elintasoa ja hyvinvointia. Tutkimusten mukaan lukutaito voi tuoda monia etuja, kuten:
  • Lisää talouskasvua
  • Köyhyyden ja rikollisuuden vähentäminen
  • Tuetaan demokraattisen yhteiskunnan luomista
  • Lasten vaarallisten sairauksien, mukaan lukien HIV/AIDS, ehkäisy
  • Syntyvyyden vähentäminen
  • Luodaan lapsesta itsevarma ja sitkeä persoonallisuus.
Lukutaidon rakentaminen ei ole prosessi, jonka tulokset näkyvät lyhyessä ajassa. Koulun lukutaitoliike voi kuitenkin olla ensimmäinen askel lasten tietoisuuden lisäämisessä lukemisen, kirjoittamisen ja eri lähteistä saatavan tiedon ymmärtämisen tärkeydestä, jotta heitä ei helposti provosoida ja jakaa huijauksilla.