Elinajanodote Indonesiassa jatkaa nousuaan, mitä se tarkoittaa?

Oletko koskaan kuullut elinajanodoteesta? Tiesitkö, että Indonesian elinajanodote on jatkanut nousuaan viimeisen 40 vuoden aikana? Elinajanodote on dataa, joka kuvaa väestön kuolinikää. Nämä tiedot ovat yhteenveto kuolemien ikäkuviosta kaikissa ikäryhmissä lapsista vanhuksiin. Perustuu Maailman terveysjärjestön tietoihin (Maailman terveysjärjestö tai WHO), maailman keskimääräinen elinajanodote vuonna 2016 oli 72 vuotta. Tämä elinajanodote on kuitenkin erilainen kussakin maassa, myös Indonesiassa, jonka elinajanodote on arvioitu olevan alle maailman keskiarvon. Tähän vaikuttavat monet tekijät, jotka vaihtelevat sosioekonomisesta asemasta psyykkisiin olosuhteisiin.

Indonesian elinajanodote jatkaa nousuaan

WHO:n tietojen perusteella alhaisimman keskimääräisen elinajanodote on Afrikan mantereella (61,2 vuotta), kun taas Euroopan mantereella on keskimääräisin elinajanodote (77,5 vuotta). Entä sitten Indonesian elinajanodote? Vuonna 2016 WHO totesi, että Indonesian keskimääräinen elinajanodote oli 69 vuotta (71 vuotta naisilla ja 67 vuotta miehillä). Samaan aikaan Indonesian keskustilastoviraston tietojen mukaan Indonesian elinajanodote nousi vuonna 2018 71,2 vuoteen, miehillä 69,3 ja naisten 73,19 vuoteen. Kyllä naisilla on taipumus elää pidempään kuin miehillä. Tämä perustuu myös WHO:n vuosien 2000–2016 tietoihin, joissa miesten ja naisten elinajanodote on maailmanlaajuisesti suhteellisen tasainen, eli naiset elävät 4,3 vuotta pidempään kuin miehet. Silti BPS:n vuoden 2018 tietojen mukaan Indonesian korkein elinajanodote on DI Yogyakartan maakunnassa, 74,84 vuotta (73,03 vuotta miehillä ja 76,65 vuotta naisilla). Samaan aikaan alhaisimman elinajanodote on Länsi-Sulawesi, jossa se on 64,61 vuotta (62,76 vuotta miehillä ja 66,47 vuotta naisilla). Äskettäin myös kansallinen kehityssuunnitteluvirasto (Bappenas) on julkaissut arvion Indonesian elinajanodoteesta vuonna 2025. Indonesian väkiluku on 273,65 miljoonaa ihmistä, ja sen ihmisten elinajanodote ennustetaan nousevan 72,7 vuoteen.

Mitä Indonesian elinajanodotteen nousu tarkoittaa?

Elinajanodote on pohjimmiltaan yleinen kuvaus alueen kunnosta. Indonesian korkeampi elinajanodote osoittaa kansanterveyden tilan paranemista, mukaan lukien terveyspalvelujen saatavuuden ja laadun paranemista. Tämä perustuu elinajanodotteen laskemiseen käyttämällä keskimääräistä elossa syntyneiden lasten lukumäärää sekä elossa olleiden lasten lukumäärää väestönlaskennan aikana. Jos imeväiskuolleisuus on korkea, elinajanodote alueella on alhainen ja päinvastoin. [[Aiheeseen liittyvä artikkeli]]

Elinajanodotuksiin vaikuttavat tekijät

Monet asiat voivat määrittää korkean tai alhaisen eliniän odotteen tietyn ajanjakson aikana syntyneiden ja kuolleiden vauvojen lukumäärän perusteella. Jotkut näistä tekijöistä sisältävät:
  • Subjektiivinen odotus: toive, joka ihmisellä on omasta pitkäikäisyydestään.

  • Väestötiedot: koostuu sukupuolesta, iästä ja terveydentilasta. Kyseinen terveydentila on henkilön tietue siitä, onko hän koskaan altistunut jollekin vakaville sairauksille, kuten verenpainetauti, nivelrikko, tuberkuloosi, astma, diabetes, syöpä, masennus, maksakirroosi tai munuaisten vajaatoiminta.

  • Sosioekonomiset: mukaan lukien elinolosuhteet, työllisyys, tulot, koulutustaso, asunnon tyyppi (vuokra- tai oma talo) ja vakuutus.

  • Elämäntyyli: esimerkiksi tupakointi, alkoholin juominen tai säännöllinen liikunta tai ei.

  • Psykososiaalinen: kuvaa henkilön henkistä tilaa, onko hän masentunut, kuinka usein hän on laatuaika, ja muut.
Yllä olevat tekijät liittyvät toisiinsa. Esimerkiksi ihmiset, jotka ovat alttiita masennukselle, voivat johtua rajallisesta pääsystä koulutukseen, työhön ja terveydenhuoltopalveluihin. Tämä rajoitus voi tehdä sinusta alttiita useille sairauksille ja lopulta alentaa eliniänodotetta alueella. Joitakin tekijöitä on vaikea muuttaa, esimerkiksi asuinpaikkaa. Voit kuitenkin pidentää omaa elinikääsi omaksumalla terveelliset elämäntavat, kuten tupakoimatta jättämällä, rajoittamalla alkoholin käyttöä ja harjoittelemalla säännöllisesti. Lisäksi hallitus edistää parhaillaan puhdasta ja terveellistä elämäntapaa (PHBS), jotta ihmiset keskittyisivät enemmän terveellisten elämäntapojen toteuttamiseen eliniän pidentämiseksi.