Mikä on imeväiskuolleisuus? Tämä on selitys

Indonesian terveyslaitokset eivät ole tyydyttäneet monia osapuolia, mutta on myönnettävä, että maan terveyspalvelut ovat edistyneet merkittävästi. Tämä käy ilmi imeväiskuolleisuuden laskusta Indonesiassa vuosi vuodelta. Infant mortalality rate (IMR) on alle 1-vuotiaiden imeväisten kuolemien määrä 1000 syntymää kohden vuoden sisällä. Tätä lukua käytetään usein viitteenä arvioitaessa hyviä tai huonoja taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä olosuhteita maassa. Tarkemmin sanottuna imeväiskuolleisuus kuvaa maan terveydentilaa. Väistämättä tätä lukua käyttää myös hallitus viitteenä määrittäessään politiikkaa terveysmaailmassa tulevaisuudessa.

Imeväiskuolleisuuden tilanne Indonesiassa

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) tietojen mukaan Indonesian imeväiskuolleisuus vuonna 2019 oli 21.12. Tämä luku laski vuoden 2018 ennätystasosta, jolloin Indonesian imeväiskuolleisuus oli vielä 21,86, tai vuonna 2017, joka oli 22,62. Itse asiassa Indonesian imeväiskuolleisuuden kaavio osoittaa laskun joka vuosi. Esimerkkinä voidaan mainita, että vuonna 1952 imeväiskuolleisuus Indonesiassa oli 192,66 ja vuonna 1991 se oli vielä noin 61,94. Kuolleisuuden laskuun vaikutti suurelta osin terveyspalvelujen lisääntyminen eri alueilla. Tätä seurasi tartuntatautien väheneminen ja imeväisten rokotuskattavuuden laajentaminen. Vaikka se jatkaa merkittävää nousua, imeväiskuolleisuus on Indonesiassa edelleen suhteellisen korkea verrattuna muihin Kaakkois-Aasian maihin. Vuonna 2019 Kaakkois-Aasian maa, jossa lapsikuolleisuus oli alhaisin, oli Singapore (2,26), jota seurasivat Malesia (6,65), Thaimaa (7,80), Brunei Darussalam (9,83) ja Vietnam (16,50). Hallitus on tietoinen tilanteesta ja lupaa jatkaa terveydenhuoltopalvelujen parantamista maassa. Useita toimenpiteitä otettiin, mukaan lukien:
 • Lisää yleistä tietoisuutta hygienian ja sanitaation tärkeydestä yksilön, perheen ja yhteisön tasolla
 • Tarjoa puhdasta vettä
 • Tartuntatautien hävittäminen
 • Lisää rokotuksen kattavuutta
 • Lisääntymisterveyspalvelujen parantaminen, mukaan lukien ehkäisy- ja äitiyspalvelut
 • Aliravitsemuksen torjunta
 • Yksinomaisen imetyksen edistäminen
 • Vauvan kasvun seuranta terveyspalvelujen kautta.
[[Aiheeseen liittyvä artikkeli]]

IMR:ään vaikuttavat imeväiskuolleisuuden yleiset syyt

Aasian maissa, mukaan lukien Indonesiassa, suurin osa lapsikuolemista tapahtuu vastasyntyneiden aikana, eli 0-28 päivän ikäisiä vauvoja. Monet vauvat kuolevat myös ennen 1 vuoden ikää keuhkokuumeeseen, ripuliin ja malariaan. Yleensä tekijät, jotka vaikuttavat IMR:ään maassa, ovat:

1. Synnynnäiset synnynnäiset epämuodostumat

Synnynnäiset synnynnäiset epämuodostumat ovat rakenteellisia poikkeavuuksia tietyissä vauvan kehon osissa, jotka ovat välittömästi läsnä vauvan syntymän jälkeen. Vauvan tilaan, jolla on tämä häiriö, vaikuttaa suuresti se, missä kehon osassa poikkeavuus on ja kuinka vakava tila on. Tällä sairaudella syntyneet vauvat tarvitsevat erityishoitoa elääkseen pidempään. Vauvoille, jotka selviävät yli 1 vuoden iän, hänen on ehkä suoritettava useita hoitoja kasvun ja kehityksen tukemiseksi.

2. Ennenaikaisesti syntyneet vauvat, joilla on alhainen syntymäpaino

Keskoset ovat vauvoja, jotka ovat syntyneet ennen 37 raskausviikkoa. On kuitenkin myös vauvoja, jotka syntyvät hyvin ennenaikaisesti eli ennen 32. raskausviikkoa. Alhaisen syntymäpainon lisäksi hyvin keskosilla voi olla hengitys-, ruoansulatus-, kasvu- ja kehitysongelmia sekä aistien toimintaan liittyviä ongelmia.

3. Raskauskomplikaatiot

Nämä komplikaatiot ovat terveysongelmia, joita esiintyy raskauden aikana. Nämä terveysongelmat voivat koskea äitiä, vauvaa tai molempia.

4. Äkillisen lapsenkuoleman oireyhtymä (SIDS)

Imeväisten äkillinen kuolemansyndrooma eli SIDS on alle 1-vuotiaiden pikkulasten kuolema tuntemattomista syistä. Yksi vanhempien toimenpiteistä SIDS:n estämiseksi on laittaa vauva nukkumaan selälleen ja varmistaa, että vauvan ympärillä ei ole esineitä, jotka voivat tukkia hengitysteitä, mukaan lukien tyynyt, pehmusteet, peitot ja lelut.

5. Muut onnettomuudet

Muut tässä mainitut onnettomuudet voivat olla hyvin erilaisia, esimerkiksi ajoneuvo-onnettomuudet, hukkuminen, myrkytykset ja muut.

Imeväiskuolleisuuden syyt, joita esiintyy usein iän perusteella

Samaan aikaan imeväis- ja alle viisivuotiaiden ikään perustuvat kuolleisuuden syyt terveysministeriön vuoden 2007 terveydenhuollon perustutkimuksen mukaan on tiivistetty seuraavasti:

1. Vauvan kuolinsyyt 0-6 päivää

 • Jälkikypsä
 • Synnynnäiset epämuodostumat
 • Hengityselinten häiriöt
 • Keskosuus tai alhainen syntymäpaino
 • Sepsis
 • Hypotermia
 • Verenvuotohäiriöt ja keltaisuus

2. Vauvan kuoleman syyt 7-28 päivää

 • Syntymävamma
 • Jäykkäkouristus
 • Ravitsemuspuutos
 • Lapsen äkillisen kuoleman oireyhtymä (SIDS)
 • Sepsis
 • Synnynnäiset epämuodostumat
 • Keuhkokuume
 • hengitysvaikeusoireyhtymä
 • Ennenaikainen tai alhainen syntymäpaino

3. Kuolinsyy 0-11 kuukautta

 • Vastasyntyneiden ongelmat
 • Aivokalvontulehdus
 • Synnynnäinen synnytys
 • Keuhkokuume
 • Ripuli
 • Jäykkäkouristus
 • Tuntematon kuolinsyy
Kuolleisuutta voidaan vähentää yksinkertaisilla ehkäisytoimenpiteillä. Esimerkki tästä ehkäisystä on tekeminen iho ihoa vasten äidin ja vastasyntyneen välillä, yksinomainen imetys 6 kuukauden ajan ja kenguruhoito alle 2 kiloa painaville vauvoille.

Hallituksen ohjelma imeväis- ja äitiyskuolleisuuden vähentämiseksi

Terveysministeriön verkkosivuilta lainattua kansanterveysohjelman vuosien 2020-2024 toimintaohjeiden ja toimintasuunnitelmien mukaan hallituksen läpimurtopyrkimykset äitiyskuolleisuuden (MMR) ja imeväiskuolleisuuden (IMR) alentamiseksi ovat seuraavat:

1. Äitien ja lasten terveydenhuoltopalvelujen saatavuuden parantaminen

Tämä pyrkimys sisältää terveydenhuollon palvelujen, kuten puskesmien, yksityisten kätilöiden ja 120 piirin/kaupunkisairaalan parantamisen. Tämä ponnistelu suoritetaan äitien ja vauvojen hätätilanteissa. Lisäksi hallitus työskentelee myös sopivamman odotushuoneen saatavuuden eteen.

2. Laadun ja terveyspalvelujen parantaminen

Tämä ohjelma sisältää erikoislääkäreiden (synnitys, lastenlääketieteen, sisätautien, anestesia ja kirurgia) sijoittumisen jopa 700 henkilölle vuodessa. Lisäksi pyritään tarjoamaan verensiirtoyksiköitä tai sairaaloiden veripankkeja alueilla/kaupungeissa, mikä vahvistaa synnytystä, synnytystä ja synnytyksen jälkeistä palvelua standardien mukaisesti. Luvassa on myös anteeksiantoa ja valmennusta RSUP:lta.

3. Yhteisön vaikutusvallan lisääminen

Näihin pyrkimyksiin kuuluvat äitien ja lasten terveyskirjojen käyttö, raskaana oleville naisille ja alle 5-vuotiaille äideille suunnatut luokat, posyandu, kylävarojen käyttö, PKK:n rooli komplikaatioiden, mukaan lukien ambulanssien, kylien ja verenluovutuksen, suunnittelussa.

4. Hallinnon vahvistaminen

Tämä ohjelma sisältää edistämis- ja ennaltaehkäisytyötä Puskesmassa. Tämä sisältää parannetun äitien ja vauvakuolemien seurannan, kirjaamisen ja raportoinnin. Myös hallintoa vahvistetaan, mikä sisältää määräysten täytäntöönpanon seurannan. Myös synnytyshoitajien (kätilöt, lääkärit ja sairaanhoitajat) lääketieteellinen tietämys on ratkaisevan tärkeää. Esimerkiksi vauvan kylpemisen lykkääminen 24 tuntiin syntymän jälkeen ja vauvan napanuoran asianmukaisen hoidon varmistaminen, jotta se ei aiheuta infektiota. Jos vauvasi on sairas tai hänellä on terveysongelmia, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin välttääksesi ei-toivotut asiat.