7 tapaa kehittää lasten luonnetta, jotka vanhempien on tiedettävä

Lasten luonteen rakentaminen on yksi vanhempien tärkeimmistä velvollisuuksista. Vaikka koulut antavat luonnekasvatusta juurruttamalla lapsille hyviä arvoja, vanhemmilla on silti tärkeä rooli lasten luonteen kehittämisessä. Jos vanhemmat voivat kasvattaa lapsista hyvän luonteen, ei ole mahdotonta, että lapsista voi kasvaa odotetusti laadukkaita yksilöitä. Niin miten?

Kuinka rakentaa lapsen luonne hyvin

Lasten luonne voi kehittyä vuorovaikutuksessa perheen, ystävien ja yhteiskunnan kanssa. Mutta ei vain se, myös lapsen temperamentti, kokemus ja valinnat vaikuttavat tähän. Kuitenkin ihmisinä, joilla on lähimmät siteet lapsiinsa, vanhemmilla on velvollisuus opettaa ja näyttää lapsilleen hyvää esimerkkiä. Joitakin asioita vanhemmat voivat tehdä muokatakseen lastensa luonnetta hyvin, nimittäin:
  • Tulla roolimalleja

Hyviä luonteenpiirteitä osoittavat vanhemmat voivat juurruttaa nämä arvot lapsille niin, että he haluavat matkia niitä. Kun olet kiltti, kuten rehellinen, luotettava, oikeudenmukainen, rakastava, kunnioittava, muista välittävä ja niin edelleen, lapset näkevät nämä asiat ja kiinnittävät niihin huomiota. Lapset ajattelevat, että tämä käyttäytyminen voi tuoda onnea ja rauhaa perheelle, joten he yrittävät juurruttaa sen itselleen.
  • Osoita empatiaa

Empatian osoittaminen lapsissa voi antaa vanhemmille mahdollisuuden opettaa lapsille kaikki luonteensa arvot. Kun lapset tuntevat, että heidän vanhempansa ymmärtävät ja välittävät syvästi heistä, he motivoituvat oppimaan opettamasi arvot ja hahmot. Auta myös lastasi kehittämään hänessä empatian tunnetta, jotta lapset voivat oppia ymmärtämään muiden olosuhteita ja jakamaan muiden kanssa. Tämä olisi varmasti erittäin jaloa tehdä.
  • Hyvien hetkien käyttäminen lasten luonteen rakentamiseen

Lapsen luonnetta rakentaessa tarvitaan myös hyvä hetki. Esimerkiksi kun lapsi rikkoo vanhempien soveltamia sääntöjä, vanhemmat voivat soveltaa oikeudenmukaisia ​​seurauksia. Lapset oppivat myös olemaan vastuullisia ja kurinalaisia, jotta tämä hetki voi olla tapa muotoilla heidän hyvää luonnettaan. Muista kuitenkin kertoa lapsellesi hänen virheistään ja siitä, mitä tehdä niiden korjaamiseksi. Mieti myös, mitä arvoja haluat soveltaa, äläkä anna seurausten olla liian raskas lapselle.
  • Tarinoiden ja elämän kertominen

Vanhemmat ja opettajat voivat käyttää tarinaa opettaakseen lapsille moraalisia opetuksia. Tällä hetkellä voit juurruttaa lapsiisi rakkauden tunteen kotimaatasi kohtaan ja ylpeyden siitä, että olet indonesialainen. Lisäksi elämästäsi kertominen voi myös opettaa lapsille arvoja ja etiikkaa. Lasten kutsuminen keskustelemaan tarinoista, joilla on moraalinen viesti, voi myös vahvistaa opettamiasi arvoja. Päinvastoin, kun lapset kertovat tarinoita, kuten elämästään koulussa tai ystävistä, kuuntele ja vastaa hyvin. Tämän kaltainen kaksisuuntainen viestintä voi saada lapset kiinnostumaan oppimisesta ja hyvän luonteen rakentamisesta.
  • Osoittaa ylpeyttä lapsista

Äideille ja isille ylpeyden osoittaminen lapsesta voi auttaa kehittämään itsetuntoa, jotta lapsesta ei tule hermostunutta tai arkaa henkilöä. Sano, että olet ylpeä hänestä aina, kun hän omaksuu positiivisen käytöksen. Tämä saa lapsen välttämään huonoja hahmoja. Lisäksi, jos lapsi ei ole kyennyt näyttämään parhaita puoliaan esimerkiksi koulutuntien suhteen, häntä on silti kunnioitettava ja tuettava.
  • Opeta lapsille itsehillintää

Lasten opettaminen hallitsemaan itseään on tärkeä osa lasten luonteen muodostumista. Kyky hallita itseään vaikuttaa heidän valintoihinsa ja ajatuksiinsa aikuisikään asti. Kun autat lasta hallitsemaan itseään, voit opettaa häntä tekemään itsestään puhuminen. Kun tekee itsestään puhuminenLasten on muistutettava itseään, etteivät he ylireagoi asioihin, ettei syyttää muita virheistään ja ajattelevat aina ennen kuin he toimivat, jotta he voivat hallita tekojaan.
  • Antaa lapsille mahdollisuuden harjoitella

Lasten on ehdottomasti harjoitettava oppimaansa, mukaan lukien hahmojen rakentaminen. Sen lisäksi, että lapset näkevät ja kuulevat vanhempien tai opettajien opettamia asioita, he tarvitsevat myös välitöntä kokemusta luodakseen oman luonteensa. Esimerkiksi kun lapsellasi on mahdollisuus tehdä päätös, auta häntä näkemään positiivinen ja ryhtymään toimiin. Tämä voi auttaa heitä vahvistamaan rakentamiaan hahmoja. Joskus tämä voi olla vaikeaa, mutta varmista, että autat lasta. [[Aiheeseen liittyvä artikkeli]]

Lapsen persoonallisuutta muokkaavat tekijät

Yllä olevien menetelmien lisäksi lapsen persoonallisuutta voivat muodostaa myös useat hänen ympärillään ja sisällään olevat tukitekijät, kuten seuraavat.

1. Ympäristö

Ympäristö, jossa lapset kasvavat ja kehittyvät, on yksi heidän persoonallisuutensa muodostumisen tekijöistä. Psykologien mukaan se, miten ympäröivä ympäristö vaikuttaa lapsen persoonallisuuden muodostumiseen. Siksi vanhemmuuden toteuttaminen ja lapsille hyvän ympäristön luominen on erittäin tärkeä rooli heidän persoonallisuutensa rakentamisessa.

2. Temperamentti

Temperamentti on kokoelma geneettisiä piirteitä, jotka määräävät, kuinka lapsi voi sopeutua ja oppia eri asioista maailmassa. Useiden lasten voimakkaiden geenien tiedetään säätelevän lapsen hermoston kehitystä, mikä puolestaan ​​vaikuttaa heidän käyttäytymiseensa.

3. Hahmo

Hahmo itsessään on sarja kognitiivisia, emotionaalisia ja käyttäytymismalleja, jotka lapset saavat kokemuksesta. Nämä osatekijät määräävät, kuinka lapsi voi ajatella, käyttäytyä ja reagoida siihen, mitä hänelle tapahtuu. Luonne on viimeinen tekijä lapsen persoonallisuuden muodostumisessa. Tämä yksi tekijä voi edelleen kehittyä ja muuttua iän myötä saaduista kokemuksista ja opetuksista riippuen. Vaikka lapsen luonteen rakentaminen ei ole helppoa vanhemmille, vanhempien on tietysti otettava tämä haaste vastaan. Lapsen luonnetta kehitettäessä on erittäin tärkeää, mitä vanhemmat sanovat ja tekevät. Siksi yritä aina tarjota lapsille parhaita esimerkkejä ja mahdollisuuksia, jotta heistä voi tulla hyviä ihmisiä.